ChimeraTool supported firmwares

Search for...

Desteklenen Firmware’ler

Listedeki tüm firmware’ler ChimeraTool’u kullanarak kurulabilir!
Firmware listesi güncel sürümlerle devamlı genişlenmekte.

ChimeraTool’u al
CihazDownload (using Chimera)SürümTarihNameCarrierSuffixSoftware version
LG G4 (LG-H815P)Download SoftwareH81520A_0320 Oca 2020H81520A_03 CLP ACLPOPCLPACLPOPH815P20a_03_0831.kdz
LG K10 (LG-M250F)Download SoftwareM25010A_0620 Oca 2020M25010A_06 CLP ACLPOPCLPACLPOPM250F10a_06_CLR_COM_OP_0212.kdz
LG Aristo (LG-M210)Download SoftwareM21011C_0020 Oca 2020M21011C_00 TMO ATMOOPTMOATMOOPM21011c_00_1205.kdz
LG Aristo (LG-MS210)Download SoftwareMS21011C_0020 Oca 2020MS21011C_00 MTP AMTPOPMTPAMTPOPMS21011c_00_1205.kdz
LG G5 SE (LG-H840)Download SoftwareH84020A_0020 Oca 2020H84020A_00 CLR ACLROPCLRACLROPH84020a_00_CLR_BR_OP_0629.kdz
LG K10 4G LTE (LG-F670S)Download SoftwareF670S20E_0020 Oca 2020F670S20E_00 SKT ASKTOPSKTASKTOPF670S20e_00_0610.kdz
LG K10 (LG-M250AR)Download SoftwareM25010A_0320 Oca 2020M25010A_03 PRN APRNOPPRNAPRNOPM250AR10a_03_0215.kdz
LG Optimus F3 (LG-P655K)Download SoftwareP655K10C_0020 Oca 2020P655K10C_00 TEL ATELOPTELATELOPP655K10C_00.kdz
LG Tribute 5 Metro PCS (LG-MS330)Download SoftwareMS33010M_0020 Oca 2020MS33010M_00 MTP AMTPOPMTPAMTPOPMS33010m_00_1101.kdz
LG G4 (LG-H810PR)Download SoftwareH81020A_0020 Oca 2020H81020A_00 CAP ACAPOPCAPACAPOPH810PR20a_00_0314.kdz
LG X Screen (LG-F650K)Download SoftwareF650K20B_0020 Oca 2020F650K20B_00 KTF AKTFOPKTFAKTFOPF650K20B_00_0427.kdz
LG G2 Mini (LG-D610TR)Download SoftwareD610TR20C_0020 Oca 2020D610TR20C_00 TUR ATUROPTURATUROPD610TR20c_00.kdz
LG G Flex 2 (LG-H955)Download SoftwareH95520D_0020 Oca 2020H95520D_00 PRT APRTOPPRTAPRTOPH95520d_00_0504.kdz
LG K10 (LG-M250K)Download SoftwareM25010I_0020 Oca 2020M25010I_00 TWN ATWNOPTWNATWNOPM250K10i_00_OPEN_TW_DS_OP_0228.kdz
LG G Pad 7.0 LTE (LG-V411)Download SoftwareV41110E_0020 Oca 2020V41110E_00 RGS ARGSOPRGSARGSOPV41110e_00.kdz
LG K5 X screen (LG-K500TR)Download SoftwareK50010H_0020 Oca 2020K50010H_00 TUR ATUROPTURATUROPK500TR10h_00_1212.kdz
LG X Style Dual (LG-K200DS)Download SoftwareK20010C_0020 Oca 2020K20010C_00 CIS ACISOPCISACISOPK200ds10C_00_OPEN_CIS_DS_OP_1128.kdz
LG G4s (LG-H735AR)Download SoftwareH73520A_0020 Oca 2020H73520A_00 PRN APRNOPPRNAPRNOPH735AR20a_00_1107.kdz
LG X Power2 (LG-M320H)Download SoftwareM32010A_0620 Oca 2020M32010A_06 TCL ATCLOPTCLATCLOPM320H10a_06_TCL_MX_OP_0129.kdz
LG G4 Dual (LG-H818N)Download SoftwareH818N20H_0020 Oca 2020H818N20H_00 HKG AHKGOPHKGAHKGOPH818N20h_00_0926.kdz
LG G4 (LG-H525TR)Download SoftwareH52520C_0020 Oca 2020H52520C_00 TUR ATUROPTURATUROPH525TR20c_00_1215.kdz
LG G4 Stylus LTE (LG-H635A)Download SoftwareV10D_0020 Oca 2020V10D_00 HKG AHKGOPHKGAHKGOPH635A10D_00.kdz
LG G4 (LG-H815TR)Download SoftwareH81520I_0020 Oca 2020H81520I_00 TUR ATUROPTURATUROPH815TR20i_00_0313.kdz
LG G4 T-Mobile (LG-H811)Download SoftwareH81120X_0020 Oca 2020H81120X_00 TMO ATMOOPTMOATMOOPH81120x_00_1108.kdz
LG Stylus 2 (LG-F720K)Download SoftwareF720K20A_0020 Oca 2020F720K20A_00 KTF AKTFOPKTFAKTFOPF720K20a_00_1207.kdz
LG Escape (LG-P870H)Download SoftwareP870H10B_0020 Oca 2020P870H10B_00 UAN AUANOPUANAUANOPP870H10B_00.kdz
LG G5 (LG-H860N)Download SoftwareH860N20F_0020 Oca 2020H860N20F_00 HKG AHKGOPHKGAHKGOPH860N20f_00_OPEN_HK_DS_OP_0427.kdz
LG G5 Sprint (LG-LS992)Download SoftwareLS992ZV8_0420 Oca 2020LS992ZV8_04 SPR ASPROPSPRASPROPLS992ZV8_04_1104.kdz
LG G5 SE (LG-H840TR)Download SoftwareH84020C_0020 Oca 2020H84020C_00 TUR ATUROPTURATUROPH840TR20c_00_OPEN_TR_OP_0619.kdz
LG Zero 4G LTE (LG-H650AR)Download SoftwareH65020A_0020 Oca 2020H65020A_00 TFS ATFSOPTFSATFSOPH650AR20a_00_1027.kdz
LG G5 Silver (LG-H850AR)Download SoftwareH85020A_0220 Oca 2020H85020A_02 TFS ATFSOPTFSATFSOPH850AR20a_02_MOV_COM_OP_1214.kdz
LG G5 SE (LG-H840AR)Download SoftwareH84020A_0020 Oca 2020H84020A_00 TFS ATFSOPTFSATFSOPH840AR20a_00_0220.kdz
LG V20 LTE-A (LG-H915)Download SoftwareH91520A_0020 Oca 2020H91520A_00 AVC AAVCOPAVCAAVCOPH91520a_00_VTR_CA_OP_0717.kdz
LG X Screen (LG-K500Z)Download SoftwareK50010C_0020 Oca 2020K50010C_00 ZAF AZAFOPZAFAZAFOPK500Z10c_00_1118.kdz
LG G5 SE Dual SIM TD-LTE (LG-H848)Download SoftwareH84810D_0020 Oca 2020H84810D_00 CNO ACNOOPCNOACNOOPH84810d_00_0530.kdz
LG X Screen (LG-F650L)Download SoftwareF650L20B_0020 Oca 2020F650L20B_00 LGT ALGTOPLGTALGTOPF650L20B_00_0427.kdz
LG X screen (LG-K500DSZ)Download SoftwareK50010G_0020 Oca 2020K50010G_00 ARE AAREOPAREAAREOPK500dsZ10g_00_1122.kdz
LG V20 (LG-H910PR)Download SoftwareH910PR10J_0020 Oca 2020H910PR10J_00 CAP ACAPOPCAPACAPOPH910PR10j_00_1205.kdz
LG G3 A (LG-F410S)Download SoftwareF410S20C_0020 Oca 2020F410S20C_00 SKT ASKTOPSKTASKTOPF410S20C_00.kdz
LG Stylo 2 Plus T-Mobile (LG-K550)Download SoftwareK55021M_0020 Oca 2020K55021M_00 TMO ATMOOPTMOATMOOPK55021m_00_0109.kdz
LG Stylus 2 (LG-K520K)Download SoftwareK52020E_0020 Oca 2020K52020E_00 ZAF AZAFOPZAFAZAFOPK520K20e_00_0118.kdz
LG X Style Dual (LG-K200DSF)Download SoftwareK20010B_0020 Oca 2020K20010B_00 BRA ABRAOPBRAABRAOPK200dsF10B_00_OPEN_SCA_DS_OP_1128.kdz
LG G4 (LG-H815K)Download SoftwareH81520C_0020 Oca 2020H81520C_00 TEL ATELOPTELATELOPH815K20C_00_0216.kdz
LG X Screen 4G LTE (LG-F650S)Download SoftwareF650S20B_0020 Oca 2020F650S20B_00 SKT ASKTOPSKTASKTOPF650S20B_00_0427.kdz
LG X Style (LG-K200MT)Download SoftwareK20010A_0320 Oca 2020K20010A_03 NTP ANTPOPNTPANTPOPK200MT10a_03_NXT_PE_OP_1207.kdz
LG Wine Smart (LG-H410)Download SoftwareH41010E_0020 Oca 2020H41010E_00 KAZ AKAZOPKAZAKAZOPH41010e_00_0203.kdz
LG G4 (LG-H815L)Download SoftwareH81520G_0020 Oca 2020H81520G_00 ISR AISROPISRAISROPH815L20g_00_1123.kdz
LG G4 Dual (LG-H818P)Download SoftwareH81820H_0020 Oca 2020H81820H_00 IDN AIDNOPIDNAIDNOPH818P20h_00_1019.kdz
LG V20 Titan (Dual) (LG-H990DS)Download SoftwareH99020A_0020 Oca 2020H99020A_00 ARE AAREOPAREAAREOPH990ds20a_00_OPEN_AME_DS_OP_1121.kdz
LG X Style (LG-K200F)Download SoftwareK20010B_0020 Oca 2020K20010B_00 ENT AENTOPENTAENTOPK200F10b_00_ENT_CL_OP_0731.kdz