Visszatérítési irányelv - ChimeraTool

ÉrtesítésekKapcsolja be az értesítéseket, hogy naprakész információkhoz jusson az alkalmazás verzióiról!Feliratkozás  Nem, köszönöm

Keresés

Visszatérítési irányelv

 

SZABÁLYZAT AZ ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁRÓL,

az áruk visszaküldéséről, a megrendelt szolgáltatás teljesítésétől való elállásról, a vételár visszafizetéséről, továbbá hibás és sérült termék kiszállításáról, hiányzó megrendelésről
(Pénzvisszafizetési garancia)

 

 1. Bevezető rendelkezések

Az elállási jog gyakorlásáról szóló szabályzatot az Általános Szerződési Feltételekkel együtt, illetve azzal összhangban kell alkalmazni és értelmezni. Az Euro Server Sro. fenntartja a jogot arra, hogy a jelen elállási jog gyakorlásáról szóló szabályzatot bármikor megváltoztassa. A jelen szabályzat utoljára 2017. június 21. napján került módosításra, s összhangban áll Magyarország ezen napon hatályos jogszabályaival.

A jelen szabályzatban a Megrendelő és a Felhasználó fogalma szinonimaként kerül használatra.

A Megrendelő/Felhasználó a termék(ek), vagy a megrendelés visszaküldése, illetve a megrendelet szolgáltatás teljesítésétől való elállás gyakorlása érdekében minden esetben köteles kapcsolatba lépni  az Euro Server Sro. ügyfélszolgálatával. 

Az Euro Server Sro. felhívja a Megrendelők/Felhasználók figyelmét, hogy a termékek kézbesítését, illetve a szoftverek letöltését követően minden esetben szükséges azok állapotának és tartalmának megvizsgálása. A jelen szabályzat meghatározza, hogyan kell a Megrendelőnek/Felhasználónak eljárnia, amennyiben esetlegesen a letöltött termék nem, vagy hibásan, a funkciótól, vagy céltól eltérően működik, illetve nem hibás, sérült, vagy rendellenesen működő termék esetén a Megrendelő/Felhasználó törvényes elállási jogát gyakorolni kívánja. A jelen szabályzat alkalmazandó abban az esetben is, ha a Megrendelő/Felhasználó részére nem került minden megrendelt termék kiszállításra, más termék(ek) került(ek) a megrendelt termék(ek) helyett kiszállításra, a termék(ek) nem az elvárt minőségben került(ek) kiszállításra

 1. Általános fogyasztói jogok

A jelen szabályzat nem érinti a fogyasztók általános, jogszabályból eredő jogait.

A Megrendelők általános fogyasztói jogaikkal kapcsolatban az alábbi linkeken tájékozódhatnak:

Magyarország kormányzati portáljának jogszabálykeresője: http://www.njt.hu/

Európai Unió magyar nyelvű jogszabálykeresője: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

 

 1. Elállási jog gyakorlása

Amennyiben a Megrendelő úgy dönt, hogy a megrendelt terméket nem kívánja megtartani, illetve a már megkezdett, illetve a megrendelt, de még meg nem kezdett szolgáltatás gyakorlásától el kíván állni (a továbbiakban: elállási jog gyakorlása), abban az esetben 14 nap áll rendelkezésére, hogy az átvett termékeket visszaküldje, illetve szolgáltatástól való elállását, visszaküldési igényét az Euro Server Sro. ügyfélszolgálata felé jelezze. A 14 napos határidő az elállási jog gyakorlására azon a napon kezdődik, mikor a termék(ek) átvételre, a szolgáltatás teljesítse megkezdésre (a szoftver a  Honlapról letöltésre) került(ek).

Minden terméket használatlan állapotban, abban az eredeti, bontatlan csomagolásában kell visszaküldeni, melyben azt a Megrendelő megkapta.

 1. A megrendeléstől való elállás (megrendelt termék visszaküldése, megrendelt szolgáltatástól való elállás)

A megrendeléstől való elállás során a Megrendelőnek az alábbi instrukciókat kell követnie:

 1. A Megrendelőnek kapcsolatba kell lépnie az Euro Server Sro. ügyfélszolgálatával az alábbi elérhetőségek valamelyikén; telefonszam: +42 12 3352 7665, email cím: [email protected] (figyelemmel arra, hogy az Euro Server Sro. ügyfélszolgálatai Szlovákiában, illetve az Egyesült Királyságban találhatóak, az itt megjelölt telefonszámok felhívása magasabb költségekkel járhat).
 2. A Megrendelő köteles az Euro Server Sro. ügyfélszolgálatát az elállási jog gyakorlásának okáról tájékoztatni (különös figyelemmel a termék esetleges sérült, vagy hibás voltára).
 3. Amennyiben az Euro Server Sro. A Felhasználó/Megrendelő elállási jogának gyakorlását tudomásul veszi, arról 24 órán belül írásbeli visszaigazolást küld a Felhasználónak/Megrendelőnek (elektronikus levél útján).
 4. Azt követően, hogy a Felhasználó elállási jogának gyakorlási szándékát jelezte az Euro Server Sro. felé, az Euro Server Sro. 24 órán belül gondoskodik a Felhasználó szoftverhez való hozzáférhetőségének letiltásáról, melyet a Felhasználó kifejezetten tudomásul vesz.
 5. Amennyiben a Megrendelő a szoftver használatát ténylegesen megkezdte és elállási jogával a törvényes határidőn belül élni kíván, abban az esetben az Euro Server Sro. igényt tarthat a vételár arányos visszatartására, mely esetben a Megrendelő kizárólag a vételár részleges visszatérítéséra jogosult.
 6. Amennyiben a Megrendelő egy megrendelt és postai úton/futárszolgálat útján kézbesített terméket kíván visszaküldeni, az Euro Server Sro. ügyfélszolgálata köteles a Megrendelőt a termék visszaküldéséhez szükséges minden információval (pl. visszaküldési cím, csomagolásra vonatkozó instrukciók) írásban ellátni (elektronikus levél útján), melyet az elállási jog gyakorlásától számított 24 órán belül megküldeni köteles.
 7. A Felhasználó az ügyfélszolgálat által e-mailben megküldött információk alapján, a terméket gondosan becsomagolva, a visszaküldési formanyomtatványon szereplő instrukciókat (címzés, visszaküldési azonosító szám, megrendelésszám feltüntetése) követve köteles a terméket visszaküldeni.
 8. A Felhasználó köteles a termék visszaküldésről kapott postai feladóvevényt, nyugtát, számlát, egyéb visszaküldést igazoló dokumentumot megőrizni, amíg a vételár visszafizetésére (vagy új termék elküldésére) nem került sor.
 9. Amennyiben a Felhasználó hibás termék esetén új termék elküldését kérte, s a termék nem elérhető, az Euro Server Sro. a vételár visszafizetéséről gondoskodik,  az azzal megegyező módon, mint ahogy a termék kifizetésre került.
 10. Minden visszaküldött termék vonatkozásában a visszaküldéssel járó kockázat a Felhasználót terheli egészen addig, míg az vissza nem érkezik az Euro Server Sro. által megadott visszaküldési postacímre, melyre figyelemmel az Euro Server Sro. azt javasolja a Megrendelőknek, hogy nyomon követhető szállítási módot válasszon termékei visszaküldésére.

 

 1. Visszaküldött termékekre vonatkozó eljárás

Amennyiben az Euro Server Sro. a megrendelt szoftver vonatkozásában az elállási jog gyakorlását visszaigazoló email Felhasználó részére történő elküldését, és a Felhasználónak a szoftverhez való hozzáférésének megakadályozását követően köteles 24 órán belül a teljes (illetve esetlegesen részleges) vételár visszafizetésére.

Amennyiben a Megrendelő a megrendelt és postai úton kiszállított termék vonatkozásában a vételár visszafizetését kérte, abban az esetben az Euro Server Sro. a termék(ek) teljes vételárát visszafizeti a Megrendelő részére (beleértve esetlegesen a megrendelés feladásakor annak elküldésével felmerült és kifizetett szállítási költséget, illetve annak termékre eső részét is), azok a visszaigazoló emailben megadott postacímre való visszaérkezését követő 5 munkanapon belül.

A teljes, illetve részleges vételár visszafizetésre minden esetben a termék árának Megrendelő általi kifizetésével azonos módon kerül sor.

A Megrendelő elállási joga gyakorlásából eredően a nem kívánt termékek visszaküldésével, illetve a szoftver Felhasználó általi használatának korlátozásával esetlegesen felmerült költségek minden esetben a Felhasználót terhelik.

Az Euro Server Sro. kizárólag abban az esetben fizeti vissza a termékek visszaküldésének postaköltségét (illetve annak egy meghatározott részét), ha:

 1. nem a megrendelt termék került elküldésre, és annak visszaküldését az Euro Server Sro. kifejezetten kérte, vagy
 2. a termék hibás, vagy sérült, és annak visszaküldését az Euro Server Sro. kifejezetten kérte, vagy
 3. ha a megrendelés esetlegesen duplán került kézbesítésére abból adódóan, hogy az eredeti megrendelés nem került a jelen szabályzatban meghatározott szállítási időn belül kiszállításra, és azzal összefüggésben beállt a vélelem, miszerint a termék elveszett, azonban ennek ellenére az eredeti és az ismételten elküldött megrendelés is kézbesítésre került és a Megrendelő nem kívánja (ellenérték fejében) mindkét megrendelést megtartani és egy megrendelést visszaküld az Euro Server Sro. részére.

Amennyiben az Euro Server Sro. a visszaküldött termék megvizsgálását követően úgy tapasztalja, hogy a termék nem serült, vagy hibás, abban az esetben a visszaküldési díj, postaköltség nem kerül visszafizetésre.

Amennyiben a termék az általános fogyasztói jogból eredő 14 napos elállási jog gyakorlása miatt kerül visszaküldésre (vagyis a Megrendelő nem kívánja azt megtartani, s eláll korábbi vásárlási szándékától), abban az esetben a visszaküldés postaköltségét minden esetben a Megrendelő viseli.

 1. Egyéb eljárások

Amennyiben a Megrendelő

 • esetlegesen nem a megrendelt terméket/szolgáltatást kapta,
 • sérült, vagy hibás terméket kapott/töltött le
 • nem kapott meg minden megrendelt terméket,

azt köteles a megrendelés kézbesítésétől, illetve a szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosításától számított 14 napon belül azt az Euro Server Sro. felé jelezni. Az e határidőn belül nem jelzett hibás teljesités eseten az Euro Server Sro. nem fogad el kifogasokat (jogvesztő határidő).

 1. Hatósági panaszkezelés

Amennyiben a Megrendelő/Felhasználó nem elégedett a termék visszaküldésének, kicserélésének, megjavításának módjával, vagy egyéb más panasza van, abban az esetben a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat.