ChimeraTool supported firmwares LG

NotificationsTurn on notifications to get up-to-date application version information!Subscribe!  No thanks

Available Firmware Files

LG firmwares
266 supported firmware files found.

All listed firmware can be installed using ChimeraTool!
The firmware list is constantly expanding with the current versions.

Buy ChimeraTool
DeviceVersionDateSoftware versionSuffixCarrierName
LG Leon (LG-H342F)H342F10A_03Jul 5, 2022H342F10a_03.kdzACLROPCLRH342F10A_03 CLR ACLROP
LG Leon LTE (LG-H340Y)H34020B_00Jul 5, 2022H340Y20b_00_0826.kdzAZAFOPZAFH34020B_00 ZAF AZAFOP
LG G3 (LG-D855AR)D85530A_00Jul 5, 2022D855AR30a_00_0124.kdzA6RNOP6RND85530A_00 6RN A6RNOP
LG Optimus G (LG-E973)E97320H_00Jul 5, 2022E97320H_00.kdzABLMOPBLME97320H_00 BLM ABLMOP
LG G4s (LG-H735P)H73520A_00Jul 5, 2022H735P20a_00_0920.kdzACMCOPCMCH73520A_00 CMC ACMCOP
LG Q7 (LM-Q610ZM)Q610ZM20A_00Jul 5, 2022Q610ZM20a_00_1125.kdzAZAFOPZAFQ610ZM20A_00 ZAF AZAFOP
LG G Pad F 8.0 (LG-V496)V49610B_00Jul 5, 2022V49610b_00.kdzATMOOPTMOV49610B_00 TMO ATMOOP
LG G3 Beat (LG-D722PA)D72210A_01Jul 5, 2022D722pa10a_01.kdzAENTOPENTD72210A_01 ENT AENTOP
LG G3 Beat (LG-D723TR)D72320B_00Jul 5, 2022D723TR20b_00.kdzATUROPTURD72320B_00 TUR ATUROP
LG G4 Stylus LTE (LG-H635A)V10D_00Jul 5, 2022H635A10D_00.kdzAHKGOPHKGV10D_00 HKG AHKGOP
LG L70 (LG-D320)D32010D_00Jul 5, 2022D32010d_00.kdzAZAFOPZAFD32010D_00 ZAF AZAFOP
LG G Flex (LG-D958)D95820B_00Jul 5, 2022D95820B_00.kdzASEAOPSEAD95820B_00 SEA ASEAOP
LG G3 S (LG-D725PR)D725PR10A_01Jul 5, 2022D725PR10a_01.kdzATGOOPTGOD725PR10A_01 TGO ATGOOP
LG Spirit 4G LTE (LG-H440N)H440N20C_00Jul 5, 2022H440n20c_00_0427.kdzAPNNOPPNNH440N20C_00 PNN APNNOP
LG X Style Dual (LG-K200DS)K20010C_00Jul 5, 2022K200ds10C_00_OPEN_CIS_DS_OP_1128.kdzACISOPCISK20010C_00 CIS ACISOP
LG 4G LTE (LG-F620K)F620K20A_00Jul 5, 2022F620K20A_00_0401.kdzAKTFOPKTFF620K20A_00 KTF AKTFOP
LG G4 Beat LTE (LG-H735TR)H73520C_00Jul 5, 2022H735TR20c_00_1215.kdzATUROPTURH73520C_00 TUR ATUROP
LG L70 (LG-D320N)D32010G_00Jul 5, 2022D320n10g_00.kdzAVDHOPVDHD32010G_00 VDH AVDHOP
LG G4 (LG-H815L)H81520G_00Jul 5, 2022H815L20g_00_1123.kdzAISROPISRH81520G_00 ISR AISROP
LG G5 (LG-H820PR)H820PR20A_00Jul 5, 2022H820PR20a_00_1123.kdzACAPOPCAPH820PR20A_00 CAP ACAPOP
LG Tribute 5 Metro PCS (LG-MS330)MS33010M_00Jul 5, 2022MS33010m_00_1101.kdzAMTPOPMTPMS33010M_00 MTP AMTPOP
LG G3 (LG-D855K)D85520V_00Jul 5, 2022D855K20V_00.kdzA6TEOP6TED85520V_00 6TE A6TEOP
LG Optimus Vu 2 (LG-F200K)F200K30G_00Jul 5, 2022F200K30G_00.kdzAKTFOPKTFF200K30G_00 KTF AKTFOP
LG G4 Stylus T-Mobile (LG-H631)H63120O_00Jul 5, 2022H63120o_00_0502.kdzATMOOPTMOH63120O_00 TMO ATMOOP
LG G5 Lite (LG-H845)H84520D_00Jul 5, 2022H84520d_00_OPEN_AME_DS_OP_0621.kdzAAREOPAREH84520D_00 ARE AAREOP
LG V20 (LG-H910PR)H910PR10J_00Jul 5, 2022H910PR10j_00_1205.kdzACAPOPCAPH910PR10J_00 CAP ACAPOP
LG X Power 2 (LG-M320G)M320G20D_00Jul 5, 2022M320G20d_00_OPEN_CA_OP_0531.kdzAAVCOPAVCM320G20D_00 AVC AAVCOP
LG G3 (LG-D855TR)D85530G_00Jul 5, 2022D855TR30g_00_1021.kdzA6UROP6URD85530G_00 6UR A6UROP
LG L70 (LG-D320F8)D32010A_05Jul 5, 2022D320f810a_05.kdzATCLOPTCLD32010A_05 TCL ATCLOP
LG Aristo (LG-M210)M21011C_00Jul 5, 2022M21011c_00_1205.kdzATMOOPTMOM21011C_00 TMO ATMOOP
LG G3 Beat (LG-D722P)D72220A_00Jul 5, 2022D722p20a_00.kdzAUANOPUAND72220A_00 UAN AUANOP
LG G3 (LG-D855P)D85530A_00Jul 5, 2022D855P30a_00_0118.kdzA6LROP6LRD85530A_00 6LR A6LROP
LG K10 4G LTE (LG-F670S)F670S20E_00Jul 5, 2022F670S20e_00_0610.kdzASKTOPSKTF670S20E_00 SKT ASKTOP
LG Stylus 2 (LG-K520)K52010G_00Jul 5, 2022K52010g_00_0515.kdzAHUNOPHUNK52010G_00 HUN AHUNOP
LG G Pro 2 LTE-A (LG-F350S)F350S20F_00Jul 5, 2022F350S20f_00.kdzASKTOPSKTF350S20F_00 SKT ASKTOP
LG G3 (LG-F460S)F460S30H_00Jul 5, 2022F460S30h_00_0425.kdzASKTOPSKTF460S30H_00 SKT ASKTOP
LG AKA 4G LTE (LG-H788SG)H788SG10B_00Jul 5, 2022H788SG10B_00.kdzASEAOPSEAH788SG10B_00 SEA ASEAOP
LG K10 Power (LG-M320TV)M32010I_00Jul 5, 2022M320TV10i_00_OPEN_SCA_DS_OP_0930.kdzABRAOPBRAM32010I_00 BRA ABRAOP
LG G4 (LG-H810PR)H81020A_00Jul 5, 2022H810PR20a_00_0314.kdzACAPOPCAPH81020A_00 CAP ACAPOP
LG G3 Vigor 4G LTE (LG-D727)D72710F_00Jul 5, 2022D72710f_00.kdzARGSOPRGSD72710F_00 RGS ARGSOP
LG G Flex (LG-D951)D95110A_00Jul 5, 2022D95110A_00.kdzAARGOPARGD95110A_00 ARG AARGOP
LG G3 Beat TD-LTE (LG-D722K)D72220B_00Jul 5, 2022D722k20b_00.kdzAINDOPINDD72220B_00 IND AINDOP
LG G2 (LG-D802)D80230D_00Jul 5, 2022D80230d_00.kdzA6DEOP6DED80230D_00 6DE A6DEOP
LG L70 (LG-D320AR)D320AR10D_00Jul 5, 2022D320AR10d_00.kdzAARGOPARGD320AR10D_00 ARG AARGOP
LG Q7 (LM-Q610EM)Q610EM20F_00Jul 5, 2022Q610EM20f_00_OPEN_EU_OP_0430.kdzAORYOPORYQ610EM20F_00 ORY AORYOP
LG F60 (LG-D390NS)D390N20E_00Jul 5, 2022D390ns20e_00_0118.kdzAFRAOPFRAD390N20E_00 FRA AFRAOP
LG G3 (LG-D852)D85230D_00Jul 5, 2022D85230d_00_0721.kdzARGSOPRGSD85230D_00 RGS ARGSOP
LG G3 (LG-D851)D85130G_00Jul 5, 2022D85130g_00_0420.kdzATMOOPTMOD85130G_00 TMO ATMOOP
LG G4 T-Mobile (LG-H811)H81120X_00Jul 5, 2022H81120x_00_1108.kdzATMOOPTMOH81120X_00 TMO ATMOOP
LG X Power (LG-K220)K22010A_03Jul 5, 2022K22010a_03_VEP_PE_OP_0228.kdzAVEPOPVEPK22010A_03 VEP AVEPOP